klauzula


klauzula
durum; şart

Słownik polsko-turecki. 2014.

Look at other dictionaries:

 • klauzula — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa {{/stl 8}}{{stl 7}} zastrzeżenie lub warunek w dokumencie prawnym, umowie, traktacie, układzie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Tajna klauzula w pakcie Ribbentrop–Mołotow. Klauzula w umowie z firmą. <łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • klauzula — klàuzula ž DEFINICIJA 1. pravn. sažeta odredba obveznih ugovora, izdvojena pojedinost koja ima važnost za ispunjenje ugovora, posebna ograda u ugovoru [unijeti klauzulu]; dodatak, odredba, ograničenje, uvjet 2. glazb. pov. a. polifona kompozicija …   Hrvatski jezični portal

 • klauzula — ż I, DCMs. klauzulali; lm D. klauzulaul 1. praw. «zastrzeżenie lub warunek w umowie, układzie, traktacie, w dokumencie prawnym» ∆ Klauzula derogacyjna «przepis uchylający przepis dotychczas obowiązujący» ∆ Klauzula egzekucyjna a. klauzula… …   Słownik języka polskiego

 • klàuzula — klàuzul|a ž 1. {{001f}}pravn. sažeta odredba obveznih ugovora, izdvojena pojedinost koja ima važnost za ispunjenje ugovora, posebna ograda u ugovoru; uvjet, ograničenje, odredba, dodatak [unijeti ∼u] 2. {{001f}}glazb. pov. a. {{001f}}polifona… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

 • recta — (izg. rȅkta) pril. DEFINICIJA izravno SINTAGMA recta klauzula pravn. klauzula kojom se vrijednosni papiri »po naredbi« pretvaraju u vrijednosne papire »na ime«, tako da se mogu prenositi cesijom ili nasljedstvom; recta papiri vrijednosni papiri… …   Hrvatski jezični portal

 • klauza — klȁuza ž DEFINICIJA gram. zavisna rečenica, tj. podvrsta rečenice koja sadrži subjekt i predikat (ili riječ koja uključuje ili nadomješta predikat); klauzula, surečenica ETIMOLOGIJA vidi klauzula …   Hrvatski jezični portal

 • valutni — vàlūtnī prid. DEFINICIJA koji pripada, koji se odnosi na valutu SINTAGMA valutna klauzula ekon. obračunavanje duga u stranoj konvertibilnoj valuti, unosi se u kupoprodajne ugovore kako bi se vjerovnik novčane obveze zaštitio od eventualnih… …   Hrvatski jezični portal

 • delivery — (izg. delìveri) m DEFINICIJA 1. isporuka, prijenos imovine jedne osobe drugoj 2. ekon. u financijskom poslovanju prijenos certifikata vrijednosnih papira prodanog na tržištu SINTAGMA delivery clause (izg. delivery klȏz) pom. klauzula o… …   Hrvatski jezični portal

 • indeksni — ìndeksnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na indeks, koji ovisi o indeksu SINTAGMA indeksna greška pom. tehn. greška nastala prilikom upotrebe sekstanta; indeksna klauzula pravn. zaštitna klauzula kojom se visina novčane obveze određuje ovisno o… …   Hrvatski jezični portal

 • кляуза — возм., через польск. klauza, klauzula оговорка, условие из лат. clausula заключение ; см. Бернекер 1, 510; Желтов, ФЗ, 1876, вып. 1, стр. 24; Преобр. I, 322 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • Референдум в Латвии (2012) — Референдум по законопроекту «Поправки к Конституции Латвийской Республики» «Вы за принятие законопроекта „Поправки к Конституции Латвийской Республики“, который предусматривает установить для русского языка статус второго государственного языка?» …   Википедия